Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.200.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.350.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 17100 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 17100 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.300.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 20500 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 20500 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 22.550.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 24000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 25.532.000 VNĐ
Điều hòa treo tường LG 9000 Một chiều, hàng thường
Nhãn hiệu: LG   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 4.950.000 VNĐ
Điều hòa treo tường LG 18000 Một chiều, hàng thường
Nhãn hiệu: LG   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.400.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 6.250.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 12000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.520.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 24000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.900.000 VNĐ
ĐH Tủ đứng FUNIKI 27000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 27000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 20.670.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 6.200.000 VNĐ
 1   2  3  4  5  6