ĐIỀU HÒA FUNIKI

Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC 09MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC 09MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH 09MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH 09MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC 12MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC 12MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH 12MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH 12MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH 24MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH 24MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH 18MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH 18MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC 18MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC 18MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC 24MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC 24MMC