ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY

Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 10,918Btu Mitsubishi heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5 Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 10,918Btu Mitsubishi heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5
Điều hòa 2 chiều inverter 24,225Btu lạnh, 27,296Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S/SRC71ZR-S Điều hòa 2 chiều inverter 24,225Btu lạnh, 27,296Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S/SRC71ZR-S
Điều hòa 2 chiều inverter 15,354Btu lạnh, 17,060Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S5/SRC45ZMP-S5 Điều hòa 2 chiều inverter 15,354Btu lạnh, 17,060Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S5/SRC45ZMP-S5
Điều hòa 2 chiều inverter dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S5 / SRC25ZMP-S5 Điều hòa 2 chiều inverter dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S5 / SRC25ZMP-S5
Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5 Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 18000Btu Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5/SRC19CSS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 18000Btu Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5/SRC19CSS-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 25000Btu Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5/SRC25CSS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 25000Btu Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5/SRC25CSS-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 12000Btu Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5/SRC13CRS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 12000Btu Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5/SRC13CRS-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5/SRC10CRS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều thường dòng sang trọng 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5/SRC10CRS-S5
Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 18000Btu Mishubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 18000Btu Mishubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5
Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 12000Btu Mishubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 12000Btu Mishubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 24000Btu Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 24000Btu Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5
Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 9000Btu Mishubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 Điều hòa 1 chiều Inverter dòng siêu sang trọng 9000Btu Mishubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 18000Btu Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 18000Btu Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 9000Btu Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5
Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 12000Btu Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/SRC12CT-S5 Điều hòa treo tường 1 chiều dòng tiêu chuẩn 12000Btu Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5/SRC12CT-S5
Điều hòa 2 chiều inverter 10,918Btu lạnh, 12,283Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S5/SRC35ZMP-S5 Điều hòa 2 chiều inverter 10,918Btu lạnh, 12,283Btu sưởi Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S5/SRC35ZMP-S5
Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 17,060Btu Mitsubishi heavy SRK18YT-S5/ SRC18YT-S5 Điều hòa 1 chiều inverter dòng sang trọng 17,060Btu Mitsubishi heavy SRK18YT-S5/ SRC18YT-S5