ĐIỀU HÒA LG

Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL  INVERTER 24000Btu LG V24END Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG V24END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL  INVERTER 24000Btu LG B24END Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG B24END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL  INVERTER 9000Btu LG B10END Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 9000Btu LG B10END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL  INVERTER 18000Btu LG B18END Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 18000Btu LG B18END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL  INVERTER 12000Btu LG B13END Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 12000Btu LG B13END
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL  INVERTER 24000Btu LG V24ENF Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG V24ENF
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL  INVERTER 12000Btu LG V13ENS Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 12000Btu LG V13ENS
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 18000Btu LG V18ENF Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 18000Btu LG V18ENF
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 9000Btu LG V10ENV Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 9000Btu LG V10ENV