ĐIỀU HÒA FUJITSU

Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Fujitsu ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Fujitsu ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Fujitsu ASAG09LLTB-V/AOAG09LLTB-V Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Fujitsu ASAG09LLTB-V/AOAG09LLTB-V
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Fujitsu ASAA24FMTA-A / AOAA24FMTAHA Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Fujitsu ASAA24FMTA-A / AOAA24FMTAHA
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Fujitsu ASAA12BMTA-A/ AOAA12BMTA-A Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Fujitsu ASAA12BMTA-A/ AOAA12BMTA-A
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Fujitsu ASAA09BMTA-A/ AOAA09BMTA-A Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Fujitsu ASAA09BMTA-A/ AOAA09BMTA-A