Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Thương hiệu
Tủ ODF
Giá: 0.000 VNĐ
Tủ phân phối quang đặt bệ ngoài trời, dung lượng lên tới 288FO
Module kết hợp COSH
Giá: 0.000 VNĐ
Môdun kết hợp chức năng hàn – Đấu nối cho 96 sợi quang
Module đấu nhảy PASH
Giá: 0.000 VNĐ
ODF tập trung
Giá: 0.000 VNĐ
Tủ ODF tập trung Opteastar - dung lượng lên tơi 960FO
Phiến dọc JPX
Giá: 0.000 VNĐ
Phiến compax
Giá: 0.000 VNĐ
Adapter
Giá: 0.000 VNĐ
Dây nhảy, dây nối
Giá: 0.000 VNĐ
Dây nhảy dây nối đơn sợi, nhiều sợi
Module hàn, nối quang
Giá: 0.000 VNĐ
 1