Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
Điều hòa treo tường Carrier 10000 btu/h Hai chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 10000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.950.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 18000 btu/h Hai chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 15.545.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 12000 btu/h Hai chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.000.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 10000 btu/h Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 10000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.100.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 24000 btu/h Một chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 15.400.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 13000 btu/h Một chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 10000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.950.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 10000 btu/h Một chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 13000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.200.000 VNĐ
Điều hòa treo tường Carrier 18000 btu/h Một chiều
Nhãn hiệu: CARRIER   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 12.450.000 VNĐ
 1