Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường FUJITSU 18000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 16.600.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 12000 Hai chiều , gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.880.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 9000 Btu Một chiều, Gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.150.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 12000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.620.000 VNĐ
Điều hòa treo tường FUJITSU 18000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.660.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 24000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.230.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 9000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Trung Quốc   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.250.000 VNĐ
Điều hòa treo tường FUJITSU 12000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.650.000 VNĐ
Điều hòa treo tường FUJITSU 18000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 15.250.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 24000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 20.200.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 30000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 30000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 22.900.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 24000 Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 24.200.000 VNĐ
 1