Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 6.200.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 12000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.000.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 24000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.200.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.000.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 12000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.150.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 18000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.400.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 24000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.400.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 10000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 10000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.600.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 13000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 13000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.800.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 18000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 15.800.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 24000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.400.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Hai chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 12.150.000 VNĐ
 1   2