Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường FUJITSU 18000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 16.600.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 12000 Hai chiều , gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.880.000 VNĐ
Máy Cassset âm trần FUJITSU 12000 Btu,Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 16.800.000 VNĐ
Máy Casset âm trần FUJITSU 25000 Btu,Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 25000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 26.250.000 VNĐ
Máy Casset âm trần FUJITSU 18000 Btu,Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 19.950.000 VNĐ
Máy Casset âm trần FUJITSU 30000 Btu,Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 30000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 35.700.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 9000 Btu Một chiều, Gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.150.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 12000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.620.000 VNĐ
Điều hòa treo tường FUJITSU 18000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.660.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 24000 Btu Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.230.000 VNĐ
ĐH treo tường FUJITSU 9000 Btu Hai chiều, gas R22
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Trung Quốc   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.250.000 VNĐ
Điều hòa treo tường FUJITSU 12000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUJITSU   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.650.000 VNĐ
 1   2