Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
Điều hòa treo tường TOSHIBA 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 12000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 18000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Hết hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 24000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Hết hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 9000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Hết hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 12000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Hết hàng
Giá: .000 VNĐ
Điều hòa treo tường TOSHIBA 18000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: TOSHIBA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Hết hàng
Giá: .000 VNĐ
 1