Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
Điều hòa treo tường SUMIKURA 18000 Btu Haichiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 14.000.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 22000 Btu Haichiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 22000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 16.400.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 12000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 13000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.300.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 9000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.800.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 12000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.900.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 18000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.700.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 24000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 28.400.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 12000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.600.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 5.700.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 18000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 12.890.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 22000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 20000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 14.800.000 VNĐ
Điều hòa treo tường SUMIKURA 9000 Btu Haichiều
Nhãn hiệu: SUMIKURA   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 7.650.000 VNĐ
 1   2