Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
Điều hòa treo tường LG 24000 Hai chiều, hàng thường
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng:
Giá: 15.200.000 VNĐ
Máy Cassett âm trần FUJITSU 18000 Btu,Một chiều, gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 19.950.000 VNĐ
Điều hòa treo tường DAIKIN 12000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 10.150.000 VNĐ
Điều hòa treo tường DAIKIN 9000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 8.250.000 VNĐ
Điều hòa treo tường DAIKIN 18000 Btu Một chiều
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 15.350.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 8.300.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 22000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 22000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 20.400.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 10.200.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 14000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 14000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: .000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 18000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 15.300.000 VNĐ
Điều hòa treo tường DAIKIN 21000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 21000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 20.400.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 24000 Btu Một chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 24.950.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Hai chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 8.900.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Hai chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 11.250.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 18000 Btu Hai chiều Inverter Gas R22
Nhãn hiệu:   Khuyến mại:
Công nghệ:   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng:
Giá: 17.200.000 VNĐ
 1   2  3  4  5  6