Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Hai chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.700.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Hai chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.100.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 18000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.100.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 9000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 6.900.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 12000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.100.000 VNĐ
ĐH treo tường FUNIKI 24000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 14.000.000 VNĐ
ĐH Tủ đứng FUNIKI 24000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 20.560.000 VNĐ
ĐH Tủ đứng FUNIKI 27000 Btu Hai chiều
Nhãn hiệu: FUNIKI   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 27000 Btu/h
Xuất xứ: Việt Nam   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.770.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.000.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 12000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.150.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 18000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.400.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 24000 Btu Hai chiều (i ôn)
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Không   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.400.000 VNĐ
 1   2  3  4  5  6