Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Tìm kiếm nhanh
[+]Lọc theo giá
[+]Lọc theo hãng sản xuất
[+]Lọc theo kiểu điều hòa
[+]Lọc theo công nghệ
Thương hiệu
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 9.200.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 11.350.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 17100 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 17100 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 17.300.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 20500 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 20500 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 22.550.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 9000 Btu Hai chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.700.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 12000 Btu Hai chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 12000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 13.100.000 VNĐ
ĐH treo tường DAIKIN 24000 Btu Một chiều Inverter Gas R410A
Nhãn hiệu: DAIKIN   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Thái Lan   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 25.532.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 10000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 10000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 8.600.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 13000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 13000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 10.800.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 18000 Btu Một chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 18000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 15.800.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 24000 Btu Một chiều Inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 24000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 21.400.000 VNĐ
ĐH treo tường PANASONIC 9000 Btu Hai chiều inverter
Nhãn hiệu: PANASONIC   Khuyến mại:
Chế độ tiết kiệm điện: Có   Công suất: 9000 Btu/h
Xuất xứ: Malaysia   Kho hàng: Còn hàng
Giá: 12.150.000 VNĐ
 1   2  3  4