Điều hòa không khí

Thiết bị viễn thông
Thương hiệu
Tư vấn thiết kế HT ĐHKK và Thông Gió

- Tư vấn - Thiết kế xây lắp hệ thống Điều hòa không khí và Thông gió (Hệ thống cục bộ, hệ thống bán trung tâm và hệ thống trung tâm).

 

- Cung cấp các giải pháp tích hợp cho quản lý hệ thống ĐHKK trung tâm với các hệ thống quản lý thông minh khác của tòa nhà.

 

- Cung cấp máy móc, thiết bị và vật tư của các nhà sản xuất điều hòa có uy tín trong lĩnh vực ĐHKK và Thông gió.

 

- Dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp về điều hòa không khí trung tâm và cục bộ, bảo trì bảo dưỡng định kỳ thường xuyên các hệ thống liên quan.